Attachment: operatoři a operatorky vyroby prostejov i s ubytovanim