Poučení o zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání

Uchazeč/ka o zaměstnání u společnosti ŽOLÍKOVÁ PRÁCE s.r.o., IČ: 28330455, se sídlem Prostějov, Studentská 1696/17, PSČ 79601 (dále jen jako „správce“) bere na vědomí následující poučení ohledně osobních údajů, které správce zpracovává.

Správce zpracovává osobní údaje, které uchazeče identifikují (titul, jméno a příjmení), kontaktní údaje, telefonní číslo a emailovou adresu. V případě zaslání životopisu správce zpracovává i veškeré údaje obsažené v životopise.

Důvodem pro zpracování všech výše uvedených osobních údajů je jednak uzavření pracovní smlouvy (zejm. z titulu agenturního zaměstnávání), komunikace správce s uchazečem a dále plnění povinností správce vůči orgánům veřejné moci.

Správce může dané osobní údaje předávat třetí straně nebo do zahraničí, ovšem pouze takové osobě, u které bude uchazeč vykonávat práci.

Odesláním/předáním požadavku na zaměstnání uchazeč stvrzuje, že své osobní údaje předal správci dobrovolně a ve správné a aktuální podobě. Na případné osobní schůzce budou předané osobní údaje uchazeče o zaměstnání ověřeny a doplněny. Pokud k osobní schůzce nedojde, budou osobní údaje uchazeče smazány a správce je nebude nijak dále používat. V případě opětovného zájmu o zaměstnání musí uchazeč zadat nový požadavek.

Správce vykonává funkci správce osobních údajů uchazeče o zaměstnání a z tohoto důvodu se na správce uchazeč může kdykoliv obracet s námitkou či dotazem na zpracování kteréhokoliv svého osobního údaje. Správce lze kontaktovat na kterékoliv jeho pobočce nebo na emailu chcipraci@zolikovaprace.cz. Uchazeč o zaměstnání je oprávněn kdykoliv žádat o přístup k osobnímu údaji, domáhat se omezení zpracování osobního údaje, jeho smazání či skartace. Pokud dojde ke vznesení požadavku na smazání osobních údajů uchazečem před osobní schůzkou, má správce za to, že uchazeč o schůzku nemá zájem a nebude tak pro uchazeče vyvíjet žádnou další činnost.

V otázkách souvisejících s tímto poučením a zpracováním osobních údajů se uchazeč o zaměstnání může obracet i na pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Bc. Lucie Prýglová, email: lucie@zolikovaprace.cz., tel.: 736 626 086.

V případě nesouhlasu se zpracováním či vyřízením své námitky se uchazeč může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, nebo se může obrátit se svým nárokem na odškodnění na příslušný soud.

Poučení o zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání si můžete také stáhnout ve formátu PDF – zde.

Add Comment

Comment
Name
E-mail
Website